Caique Yellow Thighed (White-Bellied)

35.000.000 

Vẹt Yellow Thighed Caique thông minh, nhiều năng lượng và không chịu đứng yên. Vẹt thích leo trèo, chơi đùa, cắn gặm. Bạn nên chuẩn bị nhiều đồ chơi và thay đổi liên tục để phù hợp với tính cách ham vui của vẹt.

Mã: VE000003 Danh mục: , ,

094 9333966